Září 202330 dnů. Začíná v Pátek, 01. Září a končí ve Sobota, 30. Září.
<< 20222024 >>

Všechna čísla týdnů 2023

ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Leden
ČT 1 1 2 3 4 5 6 7
ČT 2 8 9 10 11 12 13 14
ČT 3 15 16 17 18 19 20 21
ČT 4 22 23 24 25 26 27 28
ČT 5 29 30 31 1 2 3 4
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Únor
ČT 5 29 30 31 1 2 3 4
ČT 6 5 6 7 8 9 10 11
ČT 7 12 13 14 15 16 17 18
ČT 8 19 20 21 22 23 24 25
ČT 9 26 27 28 1 2 3 4
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Březen
ČT 9 26 27 28 1 2 3 4
ČT 10 5 6 7 8 9 10 11
ČT 11 12 13 14 15 16 17 18
ČT 12 19 20 21 22 23 24 25
ČT 13 26 27 28 29 30 31 1
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Duben
ČT 13 26 27 28 29 30 31 1
ČT 14 2 3 4 5 6 7 8
ČT 15 9 10 11 12 13 14 15
ČT 16 16 17 18 19 20 21 22
ČT 17 23 24 25 26 27 28 29
ČT 18 30 1 2 3 4 5 6
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Květen
ČT 18 30 1 2 3 4 5 6
ČT 19 7 8 9 10 11 12 13
ČT 20 14 15 16 17 18 19 20
ČT 21 21 22 23 24 25 26 27
ČT 22 28 29 30 31 1 2 3
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Červen
ČT 22 28 29 30 31 1 2 3
ČT 23 4 5 6 7 8 9 10
ČT 24 11 12 13 14 15 16 17
ČT 25 18 19 20 21 22 23 24
ČT 26 25 26 27 28 29 30 1
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Červenec
ČT 26 25 26 27 28 29 30 1
ČT 27 2 3 4 5 6 7 8
ČT 28 9 10 11 12 13 14 15
ČT 29 16 17 18 19 20 21 22
ČT 30 23 24 25 26 27 28 29
ČT 31 30 31 1 2 3 4 5
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Srpen
ČT 31 30 31 1 2 3 4 5
ČT 32 6 7 8 9 10 11 12
ČT 33 13 14 15 16 17 18 19
ČT 34 20 21 22 23 24 25 26
ČT 35 27 28 29 30 31 1 2
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Září
ČT 35 27 28 29 30 31 1 2
ČT 36 3 4 5 6 7 8 9
ČT 37 10 11 12 13 14 15 16
ČT 38 17 18 19 20 21 22 23
ČT 39 24 25 26 27 28 29 30
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Říjen
ČT 40 1 2 3 4 5 6 7
ČT 41 8 9 10 11 12 13 14
ČT 42 15 16 17 18 19 20 21
ČT 43 22 23 24 25 26 27 28
ČT 44 29 30 31 1 2 3 4
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Listopad
ČT 44 29 30 31 1 2 3 4
ČT 45 5 6 7 8 9 10 11
ČT 46 12 13 14 15 16 17 18
ČT 47 19 20 21 22 23 24 25
ČT 48 26 27 28 29 30 1 2
ČT Ned Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Prosinec
ČT 48 26 27 28 29 30 1 2
ČT 49 3 4 5 6 7 8 9
ČT 50 10 11 12 13 14 15 16
ČT 51 17 18 19 20 21 22 23
ČT 52 24 25 26 27 28 29 30
ČT 53 31 1 2 3 4 5 6

Informace o číslech týdnů

Kalendář, týdny a dny
Již v době kamenné lidé pozorovali opakující se jevy v přírodě. Všimli si změny mezi dnem a nocí, opakujících se fází Měsíce a změny klimatu v závislosti na ročních obdobích. V průběhu času se zvyky rozvíjely několika způsoby. Rituální náboženská místa (jako věž v Jerichu nebo Stonehenge) byla postavena pro lepší pozorování měnících se ročních období. Rané civilizace v Egyptě a Mezopotámii vyvinuly různé typy kalendářů, které byly základem pro kalendář, jak ho známe dnes. Roku 1582 papež Řehoř XIII. upravil Juliánský kalendář, který zaostával za pohybem Slunce o jedenác dnů. Aby byla ztráta vyrovnána, po 4. říjnu 1582 následoval 15. říjen. Proto také vznikly přestupné roky. A tímto způsobem vznikl Gregoriánský kalendář, který je dnes používaný ve většině zemí světa.
Ukázat více

ISO 8601
Kalendář nastavuje časová období přiřazováním dnů do týdnů, týdnů do měsíců a měsíců do let. Mezinárodní standard ISO 8601 je využíván pro zobrazení data a času. Kalendáře v němčině nejsou žádnou výjimkou. Od roku 1976 začíná každý týden pondělkem a končí nedělí. Ve státech jako USA, Mexiko, Austrálie nebo Kanada začíná každý týden nedělí a končí sobotou. Jiná důležitá pravidla ISO 8601:
přestupný rok
Běžný rok má 52 týdnů, pokud není přestupný. Když normální rok začíná čtvrtkem a končí také čtvrtkem, je dlouhý 53 týdnů. Přestupný rok má také 53 týdnů, ať už začíná středou a končí čtvrtkem, nebo začíná čtvrtkem a končí pátkem. Proč má přestupný rok o jeden den více než normální rok? Země obíhá 365 dnů a 6 hodin kolem Slunce, což je více než standardní kalendářní rok. To by bylo pozorovatelné. Vánoce by tak byly uprostřed léta. Aby se tato nepřesnost vyrovnala, byl každý čtvrtý rok přidán nový den - 29. únor. Navíc roky, které jsou dělitelné 100, ale nejsou dělitelné 400, nejsou roky přestupné, jako například roky 1700, 1800, 1900.

Jména dnů v týdnu
Římané pojmenovali dny v týdnu podle svých bohů, sedmi starověkých planet (Slunce, Měsíc, Mars, Merkur, Jupiter, Venuše a Saturn). Římané předpokládali, že i Slunce a Měsíc petří mezi planety. Germání později přeložili každé římské jméno z latiny do germánského jazyka.

Pondělí: Pondělí je pojmenováno po římské bohyni Luně (latinsky dies lunae) a germánském bohu Manim.

Úterý: Úterý pochází ze jména římského boha války Marse (latinsky dies Martis) a germánského boha války Tyra.

Středa: Středa symbolizuje střed týdne. Její jméno je odvozeno od římského boha Mercuria (latinsky dies mercoledi) a germánského boha Wotana.

Čtvrtek: Čtvrtek je pojmenován podle germánského boha hromu Thora a římského boha Jupitera (latinsky dies iovis)

Pátek: Název pátek pochází ze jména římské bohyně krásy Venuše (latinsky dies veneris) a germánské bohyně lásky a manželství, jejíž jméno je Freya.

Sobota: Sobota pochází z židovského Sabbath. Římané tento den pojmenovali podle boha úrody Saturna (latinsky dies saturni).

Neděle: Neděle je pojmenována podle boha Sola (latinsky dies solis). Tento den i tento bůh byly pro Římany velice duléžití. Sunna byla germánskou bohyní Slunce.

Aktuální kalendářní týden
Kalendářní týdny slouží k několika věcem. Profesionálové zaměstnaní v obchodním sektoru stanovují své schůzky na základě kalendářních týdnů. A proto jsou obchdoníci nejlépe informovaní, když příjde na detaily o číslu aktuaálního týdne. Základní pravidlo, jak vypočítat číslo týdne, je založeno na počtu měsíců od ledna do posledního měsíce, který vynásobíme čtyřmi a přičteme počet týdnů v aktuálním měsíci. Bohužel reálné číslo týdne se může lišit až o 2. Kalendář se stal nutnou potřebou pro každého z nás. Téměř každý ho používá, ať už ten sešitový nebo jako aplikaci v telefonu. Tímto způsobem nezapomínáme důležitá data jako prázdniny, výplatu nebo zkouškové týdny. Bez těchto pomocníků by bylo mnoho z nás ztraceno.

Zobrazit všechny kalendářní týdny

